Bukaresti Lengyel Intézet, RO

TADEUSZ KANTOR 100 ÉVES

Az eseménysorozat a Kantor munkásságát bemutató kültéri fotókiállítást, három reprezentatív színházi előadás vetítését, és az egykori krakkói Cricot2 színház művészeivel, Teresa és Andrzej Wełminskivel való találkozást kínálja.

Lábas Ház, Sepsiszentgyörgy
03/19 csütörtök 18 óra
fotókiállítás megnyitó

A fotográfia megöli az embert
– Romano Martinis fotoművész tárlata Kántor színházát mutatja be. Az olasz fényképész és a Cricot2 Színház alkotói kapcsolata 1969­ben indult, és húsz évig, Kantor haláláig tartott. Martinis elsőként rögzítette Kantor előadásait, majd teljes munkásságát végigkísérte. Színpadi fényképei nagyban hozzájárultak Kantor és művészete huszadik századra gyakorolt hatásának megértéséhez.

A kiállítás a fesztivál teljes időtartama alatt látogatható.


HALOTT OSZTÁLY

rendezte A. Wajda: 1976
A tévészínházi felvételt az előadásról a Lengyel Televízió készítette.

1 óra 12 perc
vetítés angol nyelvű felirattal

Az előadás önálló színházi modellt teremtett a 20. századi európai színház legnagyobb felfedezéseinek sorában, totális műalkotásként tartják számon. Kantor egykori diáktársai vegyülnek el a Witkiewicz-dráma szereplői közt. Temetésre öltözve, a sír szélén imbolygó aggastyánokként térnek vissza osztálytermükbe, hogy megismételjék hajdani játékaikat és csínyeiket; időnként gyermeki énjükről mintázott bábukat cipelnek magukkal a pinceszínház tereiben. Az emlékezőgép funkcióját a szúette padok és a lapjaikra hulló könyvek töltik be. „A művészetben az életet kizárólag az élet hiányával lehet érzékeltetni, a halál szólítása útján, a látszatok, az üresség, az üzenet hiánya segítségével.”– vallja Kantor.

Tadeusz Kantort (1915 Wielopole – 1990 Krakkó/Cracovia) a múlt század legnagyobb újítói közt tartják számon. Szenvedélyes és öntörvényű rendező, színész, szerző, zseniális teoretikus, antifestő, képzőművész, eretnek happening résztvevő és megszállott avantgardista. Lehántott a színházról minden hagyományos értelemben vett teatralitást, merőben új színházi világot teremtett, melyet halott színháznak nevezett el. Olyan élő színészről beszélt, akiben egy halott lakozik. Számára a halál világa maga az örökkévalóság, az abszolút és tiszta; az élet szféráját ezzel szemben tisztátalannak érezte. Előadásainak karmester- és szertartásmestereként maga is színházi jelenség: fekete öltönyös, fehér inges dirigens jelenléte minden alkotását egyszeri és megismételhetetlen eseménnyé tette. Előadások helyett inkább emberi rituálékról és a megismerés színházi útjáról beszélt. „Elvetem a formát, s lényegtelen, hogy amit csinálok, az éppen színház, festészet, rajz vagy könyv. Mindegyik különös módon jön létre, ezért bármit csinálhatok. Ez totális művészet. Nem tudom azt mondani, hogy itt végződik a színház és ott kezdődik a festészet. Számomra a kettő egy és ugyanaz.”– vallotta sokrétű elméleti fejtegetései közt.

Andrzej Wełmiński és Teresa Wełmińska mindketten Kantor munkatársai, színészei voltak. A Cricot2 kísérleti színház minden előadásában és turnéján részt vettek. Azóta előadásokat és műhelymunkákat tartanak a témában.

www.culturapoloneza.ro

sticker

NEMZETKÖZI SZÍNHÁZI FESZTIVÁL
2015 MÁRCIUS | 18-31

Sepsiszentgyörgy | Románia
14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Közönségtalálkozó | Miranda

Miranda

Miranda