A hagyományok ünnepe

2015.03.30. | László Beáta Lídia

A Reflex fesztivál, ami elsősorban az új színházi törekvések Sepsiszentgyörgyön való felmutatását tűzte ki célul, beemel a műsorába egy olyan előadást is, ami igencsak hagyomány-centrikus, a kortárs helyett a valamikorit, a kivételes helyett a tradicionálist hangsúlyozza, az újszerű helyett a saját, régi értékekhez vezet vissza.A Háromszék Táncegyüttes A banda című előadása egy átmeneti rítusból felszakadó energiákat, a falusi lakodalmak, mulatságok hangulatát realista kulcsban fogalmazza meg. Felsejlenek a paraszti világ jól ismert, tiszta és egyszerű karakterei, az lakodalmi ünnepség tipikus figurái: vőfélyek, násznagyok, örömapa és örömanya, zenészek, nyoszolyólányok, román vendégek. A játék, a beszédmód, a mozgás, a tánc és a zene egyaránt autentikus, hagyományt idéző. A tánc és a zene ereje, a előadókból felszabaduló energiák őszinte odaadásról, összeforrott közösségről és háláról árulkodnak. A házasságkötés tökéletes alkalom, hogy kilépjünk a hétköznapok egyhangúságából, hogy egymásra figyeljünk, hogy egymást ünnepeljük.

A lakodalmi forgatókönyv a szertartás kivételével végigvezeti a nézőt a mulatság egyes szakaszain. Az előadás különlegessége, hogy nem a főszereplőkön keresztül közelíti meg a témát, hanem a mulatozó tömeget állítja előtérbe. A banda, vagyis a muzsikusok történetének íve képezi a produkció keretét. A zenészek különböző állapotokat élnek át – a bódulattól, a muzsikálásban való elmerülésen át a részegségig és kimerültségig vezet lakodalmi szerepvállalásuk. A zene nyelvén, az őseiktől örökölt szokások nyelvén szólalnak meg, őszintén és alázatosan.

A koreográfia rendszerezi, sűríti, kiemeli és hangsúlyozza az egyébként szerteágazó és sokrétű történetet, segít abban, hogy a figurák egyénített karaktert nyerjenek. Ez által háttértörténetek szövésére is ösztönöznek. Szépen bomlanak ki a párok közötti komikus konfliktusok, a hajadon lányok attitűdjei, a szereplőknek a faluhoz, a szokásokhoz, önmagukhoz való viszonya. A háttérben kivetített filmrészletek felerősítik a nosztalgikus hangulatot, a történet hitelét legitimálják, lelassítanak és ellenpontozzák a harsány ricsajt.

Tagadhatatlanul érződik Könczei Árpád rendezőnek és a táncegyüttesnek a hagyományokhoz való viszonya, szokásainkról alkotott véleménye – az előadás szervező elve a vaskos humor és az irónia, ami személyességet, egyfajta merészséget ad a produkciónak.

sticker

NEMZETKÖZI SZÍNHÁZI FESZTIVÁL
2015 MÁRCIUS | 18-31

Sepsiszentgyörgy | Románia
14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Közönségtalálkozó | Miranda

Miranda

Miranda